Keresés

Milyen változásokat hoz az 5G technológia az életünk különböző területein?

5G és a mobilfelhasználók

Az 5G korlátlan, nagysebességű és szinte valós idejű Internet elérést nyújt a felhasználóknak, ami növeli a felhasználói élményt, és olyan mobil alkalmazásokat és szolgáltatásokat tesz lehetővé, ami a jelenlegi technológiákkal nehezen megvalósíthatók. Például, az 5G-vel támogatott virtuális valóság (Virtual Reality-VR) vagy kibővített valóság (Augmented Reality-AR) eddig elképzelhetetlen multimédiás élményeket vagy vásárlási megoldásokat hozhat a mobil felhasználók számára. 5G gigabites adatátviteli sebessége várhatóan tovább növeli a felhasználók számát és aktivitását az on-line video és játék területén. Az 1000-szeres hálózati kapacitás akadozásmentes, mobil Internet elérést garantál az előfizetőknek mindig és mindenhol. A pillanatszerű mobil Internet elérését erősíti a felhasználók on-line vásárlás (e-kereskedelem) iránti igényét is.

Az 5G architektúrája olyan, hogy alkalmas a mesterséges intelligencia (AI) technológiák/alkalmazások befogadására és szolgáltatására. Bonyolultsága miatt az 5G hálózatok menedzselése sem képzelhető el AI és kognitív funkciók használata nélkül. Az 5G összekapcsolása a mesterséges intelligenciával új technológiai és szolgáltatási paradigmák megszületéséhez vezethet.

5G az iparban és a kereskedelemben

A korábbi mobil távközlési technológiák (1G-4G) alapvetően az egyéni felhasználókat célozták meg. Az 5G az első olyan mobil technológia, amelyet úgy terveztek meg, és olyan műszaki követelményeket fogalmaztak meg vele szemben, amelyek az ipari felhasználást segítik elő. Az 5G szabványosítási folyamat során prioritásként kezelték a különböző iparágak területén várható modern alkalmazások műszaki és teljesítmény igényeit. Ennek megfelelően az 5G hálózati architektúráját úgy alakították ki, hogy párhuzamosan tudjanak különböző alkalmazási igényeket kielégíteni szolgáltatás minőségi garanciákkal. Az 5G szabványok által definiált, az emberi érzékelés reakció idejénél rövidebb (< 1 msec) késleltetés és magas megbízhatóság megteremti az alapját a járművek közötti kommunikációnak és az önvezető autók fejlesztésének. Az 5G szolgáltatások hozzájárulnak a negyedik ipari forradalom, az Ipar 4.0 paradigma megvalósításához (Factory of the Future – Jövő Gyára) azáltal, hogy elősegítik a gyártási folyamatok automatizálását, a robotok gyors közötti kommunikációt (új generációs robotok), és az adatvezérelt ökoszisztéma kiépülését, azaz az adatgyűjtést és elemzést a gyártási folyamat közben (Big Data). Az egyéni felhasználók mellett a gyártóipar, a gyártás automatizálás lehet az 5G egyik legfontosabb felhasználási területe, ezért a távközlési szolgáltatók nagy figyelmet szentelnek ennek a területnek. Magyarország fontos vállalati partnerei, mint pl. a Bosch, a Siemens, speciális tesztkörnyezetben vizsgálják az 5G ipari alkalmazási lehetőségeit.

Hasonlóképpen, az 5G magába integrálja a mindennapi életben és az iparban használatos szenzorok, szenzorhálózatok hatékony rádiós összeköttetését, így az 5G a Tárgyak Internete (Internet of Things-IoT) és a precíziós mezőgazdaság távközlési infrastruktúrájának alapját is képezi. Az alacsony késleltetés révén az 5G-vel létrehozhatók olyan, ma még elképzelhetetlennek tűnő alkalmazások, mint pl. a „robotic surgery”. Az 5G hálózat alkalmas lesz arra, hogy a látótávolságon túl is irányítani tudjuk a drónokat, ami számos új alkalmazást generálhat (pl. vészhelyzeti megfigyelés, légi áruszállítás nagy távolságra), ilyen módon megteremti a mobilitás új dimenzióját (3D).

Az 5G lökést ad a virtuális és kibővített valóság (AR/VR) alkalmazásoknak is azáltal, hogy szinkronba hozza a virtuális valóságot a felhasználó érzékelésével. Az előrejelzések szerint az 5G technológián alapuló VR/AR megoldások új alkalmazások megjelenéséhez vezetnek a kereskedelemben (e-kereskedelem) és a pénzügyi szektorban (fintech) egyaránt, pl. a mobil fizetések terén.

5G a közlekedésben

A hálózatba kapcsolt járművek (connected car) és az automatizált, önvezető autó víziót, mint új közlekedési paradigmákat nem lehet megvalósítani a meglévő infokommunikációs technológiákkal. Elég csak arra utalni, hogy a 4G mobil szolgáltatás késleltetése eléri az 50-100 ezredmásodpercet, ami túl magas ahhoz, hogy az önvezető autó gyorsan reagáljon a környezetében bekövetkező változásokra, és pl. elkerüljön egy ütközést vagy egy gyalogos elütését. A becslések szerint az önvezető autók 4,000 Gigabájt adatot fognak generálni naponta, melynek továbbítására a 4G nem képes.

Az 5G nagyságrendekkel nagyobb adatátviteli sebessége, a nagyon alacsony késleltetés, és megbízhatósága alkalmassá teszi arra, hogy a „connected” és „self-driving car” paradigmák infrastruktúráját képezze. Az 5G hálózaton keresztül nemcsak a járművek közötti azonnali kommunikáció (Vehicle-to-Vehicle-V2V) érhető el, hanem biztosítja a járművek és a közlekedési infrastruktúra (pl. jelzések, útinformációk) közötti jelzések átvitelét is (V2X). Az 5G technológiával biztosítható a járművek és a közlekedés folyamatos kontrollja, valamint az ütközés megelőzési funkció megvalósítása az autókban, mellyel csökkenthető lesz az ütközések és a balesetek gyakorisága az utakon. Az 5G az említett modern közlekedési technológiákkal új megoldásokat tesz lehetővé az áruszállításban, a logisztikában, ami mérsékeli a közlekedés környezetszennyező hatásait (pl. automatikus és kooperatív áruszállítás a városokban).

A magyar gazdaságban meghatározó szerepet tölt be a járműipar, az autógyártás. Az 5G integrálása az autókba a járműipar és a közlekedés új dimenzióját hozhatja el Magyarországra, melynek megteremtésében fontos feladata van a hazai kutató-fejlesztő intézeteknek, különösen a közeledéssel és infokommunikációval foglalkozó egyetemeknek, melyek szorosan együttműködnek a hazai járműipari vállalatokkal.

5G a közigazgatásban

Az 5G nem csupán egy következő generációs mobil hálózat, hanem egy, a felhasználói és ipari igények alapján megtervezett technológia, ami olyan új kommunikációs ökoszisztéma alapját képezi, melyben a kommunikáció (emberek és emberek, az emberek és a környezet, valamint a tárgyak és tárgyak között) mindennapi közszolgáltatás lesz, hasonlóan az elektromos, és más közüzemi szolgáltatásokhoz. 2020-tól kezdődően az 5G a 21. század kritikus infrastruktúrájává válik és támogatja a digitális társadalom létrehozását, valamint a gazdaság digitális transzformációját.

Ennek megfelelően az 5G hatással lesz a közszolgáltatásokra és a közintézmények működésére. Az 5G magas minőségű szolgáltatásai és forradalmian új alkalmazásai tovább növelik a mobil felhasználók arányát és a mobil közszolgáltatások iránti igényt, melyek kielégítésére a közintézményeknek figyelni kell.

Az 5G-vel támogatott közlekedési paradigmák változásokat hoznak a települések, különösen a városok közlekedésében és a közlekedés irányításában. Az új közlekedési technológiák be fognak épülni az ún. „okos városok” működésébe, és elősegítik a környezetbarát és élhető városok fejlesztését a jövőben. A „smart city” vízió megteremtését szolgálja az 5G a hatékony energia szolgáltatás támogatásával is, mivel 5G-vel felgyorsul az „okos mérések és mérőrendszerek” bevezetése az energia és a víz szolgáltatásokban.

Az 5G várhatóan új alkalmazásokat és szolgáltatásokat teremt az egészségügyben és a szociális ellátásban. A betegek, vagy az idős emberek tevékenységének és egészségi állapotának távoli felügyelete 5G alkalmazásokon keresztül a közintézmények egyik jövőbeni szolgáltatása lehet.

hu_HUHU