Keresés

6G munkacsoport alakult az 5G koalícióban a BME kezdeményezésére

Az 5G Koalíció megalakította a 6G munkacsoportot, melynek célja a 6G ökoszisztéma kialakulásának előmozdítása és ösztönzése Magyarországon, valamint az akadémiai szféra, az ipar és a kormányzati intézmények, a szakmai szervezetek együttműködésének az elősegítése a 6G területén. A munkacsoport támogatja az akadémiai intézmények és vállalkozások részvételét az EU és más nemzetközi 6G KFI programokban.

Előzmények

A Digitális Jólét Program 2.0 keretében 2017. júniusában jött létre az 5G Koalíció, melynek célja, hogy Magyarország váljon az 5G fejlesztések egyik európai központjává és játsszon régiós szerepet az 5G-re épülő alkalmazások tesztelésében.

Az 5G Koalíció támogatja a Zalaegerszegen megvalósuló, az önvezető járművek tesztelését szolgáló tesztpályán 5G tesztkörnyezet (ZalaZONE) létrehozását. A ZalaZONE 5G teszthálózata az összekapcsolt (V2X) és automatizált (connected and self-driving car) jármű és okosváros fejlesztésekhez nyújt infrastrukturális hátteret.

Az 5G Koalíciónak jelenleg 89 intézmény a tagja. A Koalíciót 7 fős elnökség irányítja, melynek tagja Charaf Hassan, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának (VIK) dékánja.

Az 5G Koalíció szakmai tevékenységét munkacsoportokban végzi, melyek munkájában kb. 230 szakember vesz részt.

Az 5G szolgáltatások a világ számos országában, így Magyarországon is elkezdődtek, de a szakemberek már hozzáfogtak a következő generációs mobil generációs technológia, a 6G kutatásához és fejlesztéséhez. Ennek érdekében több fejlett országban 6G irányú K+F programok indultak el. Az EU a Horizon Európa KFI Programban szintén elindította a saját 6G K+F kezdeményezését, a Smart Networks and Services (SNS) európai partnerségi programját. A magyar gazdaság versenyképeségének növelése céljából fontos, hogy a hazai kutató-fejlesztő intézetek és innovatív vállalkozások bekapcsolódjanak a 6G technológia létrehozását célzó globális folyamatokba és az európai KFI programokba. Ezért a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara 2021-ben „6G technológia – Mobil kommunikáció 2030” címmel online Workshop-ot tartott, ahol Charaf Hassan dékán (BME VIK) „BME–6G K+F vízió és kezdeményezés” c. előadásában felhívta a figyelmet a hazai 6G vízió és összefogás szükségességére. Ennek érdekében, a Dékán javasolta egy 6G Munkacsoport létrehozását az 5G Koalíció keretein belül. Elképzelései szerint a Munkacsoport kidolgozná a 6G-re vonatkozó magyar célokat, és kialakítaná az 6G-ben érdekelt intézmények együttműködésének kereteit.

Charaf Hassan javaslatát és a megfogalmazott célokat az 5G Koalíció elnöksége elfogadta, és meglévő öt, 5G-vel foglalkozó Munkacsoport mellett létrehozta a 6G Munkacsoportot, melynek koordinálásával Németh Vilmost, a BME VIK/BME-Nokia 5G Laboratóriumának szakmai vezetőjét bízta meg.

Célok

Az 5G Koalíció 6G Munkacsoportjának alakuló ülésére 2022. április 13-án került sor, amelyen a Koalíció tagjainak képviselői és Mácz Ákos, a Koalíció szakmai vezetője vett részt, aki elmondta a Munkacsoport felállításának okait és az elnökség döntését. Az alakuló ülésen, Németh Vilmos, a Munkacsoport vezetője rövid prezentációjában bemutatta, miért van szükség a 6G távközlési technológiára, és melyek azok a műszaki kihívások és szempontok, amelyekkel a világ vezető K+F intézményeiben foglalkoznak a 6G fejlesztése során.

Az ülésen a résztvevők megfogalmazták a 6G Munkacsoport tevékenységének céljait:

  • A 6G ökoszisztéma kialakulásának előmozdítása és ösztönzése Magyarországon.
  • Az akadémiai szféra, az ipar, és a kormányzati intézmények, valamint a szakmai szervezetek együttműködésének az elősegítése a 6G területén.
  • Az akadémiai intézmények és vállalkozások részvételének támogatása az EU és más nemzetközi 6G KFI programokban.

Az ülésen a résztvevők áttekintették a Munkacsoport előtt álló feladatokat, többek között:

  • 6G-ben érdekelt intézmények azonosítása és bevonása a 6G Munkacsoport tevékenységébe.
  • 6G Munkacsoport céljainak és éves munkatervének az elkészítése.
  • Nemzetközi 6G trendek és KFI tevékenységek áttekintése, különös tekintettel az EU Horizon Europe KFI Keretprogramjának 6G irányú kezdeményezésére.
  • A 6G KFI-hez kapcsolódó, potenciális hazai KFI és egyéb tevékenységek feltérképezése.
  • Nemzeti 6G vízió (Position Paper) kidolgozása.
  • Javaslat készítése hazai 6G KFI együttműködési és támogatási programra, az EU 6G partnerségével összhangban.

Németh Vilmos elmondta, hogy a 6G Munkacsoport nyitott minden annak feladatkörébe tartozó felvetésre és javaslatra. Szakmai javaslatokat, észrevételeket Munkacsoport üléseken, valamint e-mail-ben lehetséges megfogalmazni. Céljainak elérése érdekében a 6G Munkacsoport rendszeresen tart üléseket. A 6G Munkacsoport technikai támogatását az 5G Koalíció Programirodája látja el.

hu_HUHU